Our Staff

Hirapara Jaydeep

Hirapara Jaydeep

 • H.O.D.
 • - - Yr-EXP.
 • B.Sc.
Vekariya Mayur

Vekariya Mayur

 • Principal
 • 5 - Yr-EXP.
 • B.Com, PGDCA, M.Sc (IT)
Shiyani Varsha

Shiyani Varsha

 • Professor
 • 2 - Yr-EXP.
 • BBA, MBA
Kotadiya Ami

Kotadiya Ami

 • Professor
 • - - Yr-EXP.
 • B.Com, M.Com
Majithiya Manish

Majithiya Manish

 • Professor
 • 10 - Yr-EXP.
 • M. Com., P.G.D.C.A.
Vyas Kartika

Vyas Kartika

 • Professor
 • 2 - Yr-EXP.
 • MA / B.ED
Parmar Bharat

Parmar Bharat

 • Professor
 • 10 - Yr-EXP.
 • PGDCA, M.Sc (IT)
Markana Urmila

Markana Urmila

 • Professor
 • - - Yr-EXP.
 • BCA, MCA, PGDCA
Rajyaguru Leena

Rajyaguru Leena

 • Professor
 • 2 - Yr-EXP.
 • BCA, MCA
Vyas Chandni

Vyas Chandni

 • Professor
 • 3 - Yr-EXP.
 • B.Tech

Copyright © All rights reserved | Spen.edu.in